Menu
Models
Menu

Pravno obave?tenje

Sve slike, tekstovi i ostali prikazi na ovom sajtu odgovaraju? prodajnom programu Volkswagen-a u SCG u trenutku postavljanja sajta i predstavljaju neobavezuju?u informaciju. Zadr?avamo pravo naknadne izmene. Za nastale zabune Porsche Inter Auto S ne preuzima odgovornost. Zadr?avamo pravo na izmene konstrukcija, opreme i obima isporuke, kao i na odstupanja u pogledu nijansi boja. Sve date cene su neobavezuju?e, orijentacione cene, uklj. i PDV.

Program je autorski za?ti?en, uklju?uju?i i sve njegove delove kao ?to su podaci i fotografije. Svako kori??enje bez odobrenja van uskih granica zakona o autorstvu je ka?njivo. Ovo naro?ito va?i za umno?avanje, prevod, mikrofilmovanje i obradu u elektronskim sistemima.

Kori??enje fotografija je dozvoljeno samo u privatne svrhe. Porsche je vlasnik velikog broja za?ti?enih marki (za?titnih znakova). Naro?ito su za?ti?eni znaci PORSCHE - PORSCHE CREST - PORSCHE DESIGN - CARRERA - TARGA - TIPTRONIC - VARIORAM - CVTIP - VARIOCAM - BOXSTER - CAYENNE - CAYMAN - PANAMERA - TEQUIPMENT - VARRERA - PCM - PAN AMERICANA - PORSCHE BIKE FS - 911 - PORSCHE INSURANCE - PORSCHE CENTRE - PORSCHE FINANCING.

?injenica da neki znak nije na ovoj listi i/ili u nekom tekstu nije ozna?en kao marka (za?titni znak), ne zna?i da taj znak nije za?ti?ena marka (za?titni znak) i/ili da taj znak mo?e da se koristi bez pismenog odobrenja PORSCHE AG, odn. Porsche Inter Auto S.

5分pk10